Именици през месец Декември

Именици през месец  Декември

Варвара, Варадин, Елисавета, Сава, Савина, Съби, Събка, Съботин, Съботина, Славка, Славомир, Славчо, Никола, Николай, Николина, Николета, Ненка, Нина, Нино, Кольо, Стамат, Ана, Анна, Анка, Ани, Янко, Янка, Спиро, Спиридон, Дарина, Дариела, Дария, Снежана, Снежа, Снежка, Свобода, , Данaил, Данaилa, Даниeл, Даниeлa, Дани, Дана, Пламен, Пламена, Огнян, Огняна, Игнат, Игната, Анастас, Анастасия, Евгени, Евгения, Жени, Благороден, Благородна, Малчо, Малена, Малин, Райко, Радко, Радослав, Радостин, Христо, Христинa, Kристинa, Kристиaн, Kристиaнa, Божан, Божана, Божин, Божил, Радомир, Давид, Йосиф, Йосифа, Стефан, Стефана, Стефания, Стефи, Фани, Венцислав, Венцислава, Запрян, Стамен, Стамена, Станимир, Станимира, Стоил, Стоилка, Станка, Станчо, Стоян, Стоянка, Таня;Нови статии